U Bein BridgeMount PopaMount PopaShwedagon PayaShwedagonShwedagonShwedagon PagodaReclining BuddhaFramedShwedagon PagodaShwedagon PagodaShwedagon PagodaShwedagon PagodaShwedagon bellBuddhaBaganBagan sunriseBagan sunriseBagan sunsetBagan sunset